Forside

DANSK HUNDEVÆDDELØB

Hovedorganisation for hundevæddeløb i Danmark

Hvad er DHV

DHV er et forbund af hundevæddeløbs-foreninger i Danmark og består af delegerede fra de enkelte klubber. DHV`s opgave som organisation er at samarbejde om banernes afvikling af løb, være hovedorganisation for fælles løbsregler, varetage hundenes og hundeejernes interesser overfor hinanden, støtte og udføre arbejdet omkring stambogsføring i EGSB (European Greyhound Studbook), vælge rigsregistrator, hjælpe klubberne med afvikling af løb og licensgivning samt via medlemskab af CGRC (Continental Greyhound Racing Confederation) at koordinere det internationale samarbejde.

 

Bestyrelse

Formand:

Jesper Søtofte (KVF)

-----------------------------------------------------

Næstformand:

Henrik Petersen (GGK)

-----------------------------------------------------

Kasserer:

Marianne Mamsen (KVF)

-----------------------------------------------------

Sekretær:

Philip Sprange (GGK)

-----------------------------------------------------

Best.medl.:

Jette Borg (KVF)

-----------------------------------------------------

Suppleant:

Dorte Jarl (GGK)

 

Medlemmerne

DHV's registratur

 

For at få samtlige aktive hunde ind i forbundets arkiver skal samtlige ejere/trænere indsende kopi af de bilag, der kræves af løbsreglementet. De hunde, der endnu ikke har en dansk id-bog skal have en sådan inden der kan gives starttilladelse.

 

Mail til DHV's registratur

(c) Copyright Dansk Hundevæddeløb 2015