Forside

DANSK HUNDEVÆDDELØB

Hovedorganisation for hundevæddeløb i Danmark

Hvad er DHV

DHV er et forbund af hundevæddeløbs-foreninger i Danmark og består af delegerede fra de enkelte klubber. DHV`s opgave som organisation er at samarbejde om banernes afvikling af løb, være hovedorganisation for fælles løbsregler, varetage hundenes og hundeejernes interesser overfor hinanden, støtte og udføre arbejdet omkring stambogsføring i EGSB (European Greyhound Studbook), vælge rigsregistrator, hjælpe klubberne med afvikling af løb og licensgivning samt via medlemskab af CGRC (Continental Greyhound Racing Confederation) at koordinere det internationale samarbejde.

 

 

Repræsentantskab

KVF

Jesper Søtofte
(formand)

Marianne Mamsen

Karsten Petersen

GGK

Peter Mogensen
(kasserer, registrator)

Bitten Kristensen

Rikke Bankov
(næstformand)

 

 

 

Medlemmerne

DHV's registratur

 

For at få samtlige aktive hunde ind i forbundets arkiver skal samtlige ejere/trænere indsende kopi af de bilag, der kræves af løbsreglementet. De hunde, der endnu ikke har en dansk id-bog skal have en sådan inden der kan gives starttilladelse.

 

Mail til DHV's registratur

(c) Copyright Dansk Hundevæddeløb 2015